Insane Mary Jane's Western Store

Badass cat

Familjeföretag verksamt sedan 2010, bl.a. haft butik i gamla OK-mackens lokaler på Österleden i Västerås

Webshop samt gårdsbutik i Strömsholm, 2 mil väster om Västerås, under uppbyggnad våren 2021

Inga öppettider i nuläget, kontakta oss för att boka besök

Normalt sett finns vi även på större festivaler och träffar

Välkomna! / Maria Jane

Tel. 076-61 62 114
[email protected]